De toekomst van de fanfare

De fanfare werkt stapsgewijs volgens het plan ‘Crescendo’

De uitdaging

De maatschappij verandert in snel tempo.

Het verenigingsleven heeft het moeilijk, subsidies nemen af en de jeugd kan kiezen uit heel veel hobby’s. Bovendien lijkt fanfaremuziek niet hip. 

Schijn bedriegt echter: uit onderzoek blijkt dat je slim wordt van muziek maken. Bovendien is ons repertoire publiekgericht en toegankelijk!

Sinds enkele jaren hebben we een flinke vernieuwingsslag gemaakt om nieuw publiek aan ons te binden. Dit doen wij met name door het geven van thematisch ingerichte concerten. Makkelijk toegangbaar maar toch uitdagend en op goed niveau!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas nec lacus nisi. Fusce porta at quam at tincidunt. Nunc fermentum massa mi.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

“Samen muziek maken,
met anderen en voor anderen”

Crescendo

De fanfare werkt stapsgewijs volgens het plan Crescendo.

Het fundament wordt gevormd door de missie van de vereniging: “Société St. Martin Fanfare de Stein maakt in een gezonde verenigingssfeer op eigen kracht en niveau, vernieuwende en aansprekende muziek voor een breed Steinder publiek.” Daarbij staan drie pijlers centraal: Muzikaal inspirerend en op peil, financieel gezond en tenslotte robuust en verbonden. Tenslotte streeft de 125-jarige vereniging naar een eindeloos bestaansrecht.

De fanfare is een klein maar belangrijk onderdeel van de lokale Steinse cultuurgemeenschap.

De vereniging neemt die opdracht graag aan en wil er muzikaal voor anderen zijn. Onze fanfaremuziek als ultieme en mooiste vorm van het samen zijn en in verbinding staan met de maatschappij.