Jeugd en opleiding

Jeugd en opleiding staan bij ons centraal!

Leuke projecten

We organiseren regelmatig projecten om de instroom van leerlingen op peil te houden

Ontwikkelen doen we samen.

Het thema Jeugd en opleiding heeft een centrale plaats binnen de fanfare. Als muziekvereniging willen we graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de jeugd. 

Social Media

zetten we in om jongeren te enthousiasmeren voor onze muziek

Muziek stimuleert

Stimuleert de intelligentie, sociale vaardigheden, vermindert concentratieproblemen en verbetert de motoriek

Alle bovenstaande aandachtspunten dragen we uit in ons opleidingsplan ‘Youth for Music’. Ook talentontwikkeling heeft hoge prioriteit. Op ons jeugdpodium worden leerlingen begeleid in hun muzikale vorming en al vroeg bij het grote orkest betrokken, want samen muziek maken is het allerleukst. Centraal staat het plezier in muziek maken in een veilige en gezonde muziekomgeving. De fun-factor wordt ook gezocht in een gezellige sociale activiteit waarbij de jongste en oudste leden samen met elkaar optrekken. Goede contacten met ouders of verzorgers zijn dan daarin erg belangrijk.

Als eerste start maakt een leerling onder begeleiding van de docent zich de beginselen van het bespelen van een instrument eigen. Dat gebeurt tijdens de lessen en door thuis te oefenen. Naast het leren bespelen van het instrument wordt er aandacht besteed aan samenspel en muziektheorie.

De jeugdfanfare (Les Jeunes)

De fanfare geeft kinderen die nog niet zo heel lang les hebben, de gelegenheid om samen met anderen muziek te maken. Samen muziek maken is leerzaam: je moet naar elkaar luisteren, je leert dat de klank in balans moet zijn en dat instrumenten wisselen van rol. Behalve het muzikale doel is ook het sociale aspect erg belangrijk. Het is leuk om muziek te maken met leeftijdsgenoten en om kennis maken met andere instrumenten uit de fanfare. Wanneer de leerling ongeveer 3 maanden de individuele lessen heeft gevolgd, kan hij/zij al meespelen.

Vind jij muziek maken leuk?

Wil jij kennis maken met ons en muziek door middel van het bespelen van een blaasinstrument of slagwerk?

Dat kan bij ons! De eerste drie proeflessen krijg je van de fanfare cadeau.