De fanfare is de oudste vereniging van de gemeente Stein en fungeert als belangrijke cultuurdrager binnen het dorp. De vereniging zoekt de grenzen op, toont veerkracht en blijft steeds vernieuwen. Kortom: investeren in de jeugd om muzikaal door te kunnen gaan. Maar bovenal een veilige en respectvolle plaats voor jong en oud om samen muziek te maken.

Vanwege deze initiatieven hebben wij besloten om als liefhebbers van de Société, een nieuwe stichting op te richten: Les Amis de Fanfare Stein. Deze stichting heeft als belangrijkste doel de fanfare financieel te ondersteunen om het voortbestaan van de vereniging, ook voor de langere termijn, te garanderen. Behalve financiële ondersteuning, erkennen we het belang van de sociaal, cultureel en maatschappelijke functie die deze vereniging in Stein heeft. Daarom hebben we vooral ook hulp nodig bij de inspanningen voor instroom en doorstroom van nieuwe leerlingen bij de fanfare. Als stichting werven wij vrienden die bereid zijn om jaarlijks € 25,00 te doneren aan deze stichting. De fanfare kan, indien gewenst, een beroep doen op de steun van Les Amis. 

Draagt u onze fanfare ook een warm hart toe?

Wilt u een bijdrage leveren voor een muzikale toekomst van Steinse jeugdigen? Word dan lid van Les Amis! U krijgt vervolgens een genummerd certificaat van uw donateurschap. Ook ontvangt u jaarlijks informatie over de besteding van het fonds dat door de stichting wordt beheerd, blijft u op de hoogte van verenigingsinformatie en bent u uitgenodigd voor de jaarlijkse vriendenactiviteit waarbij muziek de boventoon voert.